ITSEMYÖTÄTUNNOLLA TOIMIVAMPIA TYÖYHTEISÖJÄ


Työelämän kannalta itsemyötätuntoisempi työasenne lisää tutkitusti psykologista turvallisuuden tunnetta, luovuutta ja myönteisempää vuorovaikutusta lisäten tuottavuuden mahdollisuuksia. Itseen kohdistuva myötätunto alentaa merkittävästi ylikuormittumisen riskejä, vähentäen sairauspoissaoloja ja tuoden näin yritykselle säästöjä.

Itsemyötätunto on nopeatempoisen ja informaatio-täyteisen työelämän ydintaitoja. Työnantajan työhyvinvointiin liittyvien käytänteiden muuttaminen on usein helpompaa, verrattuna yksilön kunnianhimon hallitsemiseen. Koska jokainen on lopulta vastuussa omasta itsestä, kannattaa itsemyötätuntoon panostaa. Se vaikuttaa miltein kaikkeen työelämässä. Mitä enemmän työvälineitä on terveeseen itseohjautuvuuteen, sitä menestyneempiä ovat myös yritykset.

Itsemyötätunto on ystävällisyyttä ja lempeyttä omia tunteita, ajatuksia ja tekoja kohtaan -parhaimmillaan myös lempeyttä ulkomaailman ärsykkeitä kohtaan. Se voi olla jopa taitoa olla samaistumatta jokaiseen tunteeseen ja ajatukseen. Kykyä ottaa etäisyyttä ja olla vain tietoinen. Itsemyötätunnon vastakohtana voi olla ylitunnollisuus ja -vastuullisuus, sekä kohtuuton itseankaruus, jotka ovat usein suurimpia syitä ylikuormittumiseen ja uupumiseen. Itseen kohdistuva myötätunto onkin luultavasti yksi merkittävimpiä työhyvinvoinnin ydintekijöitä. Koska jokainen on oma ainutkertainen ihme, ei yleispäteviä reseptejä ole. Jokaisen pitää löytää oma tie ja usein se löytyy pysähtymällä ja omaa sisäistä ääntä kuuntelemalla.

Osallistava luento/ valmennus antaa konkreettiset työvälineet armollisempaan ja itseä kuuntelevampaan suhtautumiseen. Puheenvuoro pitää sisällään käytännön harjoitteita, jotka ottavat huomioon kohdeyleisönsä erityistarpeet.


Luennot, koulutukset, valmennukset ja työnohjaukset niin tiimeille kuin yksityisesti.