KOHTI VALOVOIMAISTA ESIINTYMISTÄTarkoitus

Opit tekemään itsestäsi kiinnostavan ja vaikuttavan ihmismagneetin ja opit menestymään.

Mitä opit?

★ Mitä karisma on ja miksi se vaikuttaa niin voimakkaasti muihin ihmisiin.

★ Mistä karismaattinen puhetapa ja kehonkieli rakentuu.

★ Miten saavutat karimaattiset mielentilat ollaksesi ihmeellinen ihmismagneetti.

★ Valitsemaan oikean karismatyypin sitä vastavaan tilanteeseen.

Kenelle tarkoitettu?

Menestyjille.